News and Notics

News

वर्तमान सन्दर्भमा विव्यसको भुमिका विषयक क्षेत्रीय अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

कार्यक्रम हुने जिल्ला र सहभागी हुने जिल्लाहरु (१३ भदौमा छलफल भए अनुसार प्रस्तावित ) ः कार्यक्रम हुने जिल्लाः सुनसरी सहभागी हुने जिल्लाहरु ः   १. ईलाम         ...
Read more

महासंघको रणनितिक मुद्धाहरु

१) वि.व्य.स. आफैको क्षमता विकास २) वि.व्य.स. को स्वयत्त अधिकार स्थापना गर्न अभियान ।(शुल्क निर्धारण , शिक्षक परिचालन भौतिक संरचना निर्माण र व्यवस्थापन ३) वि.व्य.स. को जनमत ÷जन विश्वास उजागरण ...
Read more

Abivawak-1

Read more

Abivawak 2

Read more

Volunteer Jacket

Read more

List All News

Reports

DoE Circulation

DoE Circulation
Read more

School Damage

Fully damaged school scenario by earthquake 2072
Read more

SMC Decleration

SMC Decleration
Read more

सामुदायिक विद्यालयमा विपद् व्यवस्थापन अभिमुखिकरण/तालिम – कार्यक्रम प्रतिवेदन

पृष्ठभूमि ः नेपालमा २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनहरुले निम्त्याएको विपत्तिले व्यापक जनधनको क्षति पु¥याएको छ । यसका अलवा शिक्षा क्षेत्रमा झनै ठूलो क्षति देखियो जसका कारण ३७७ ...
Read more

Program Report 3

पृष्ठभूमि ः नेपालमा २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनहरुले निम्त्याएको विपत्तिले व्यापक जनधनको क्षति पु¥याएको छ । यसका अलवा शिक्षा क्षेत्रमा झनै ठूलो क्षति देखियो जसका कारण ३७७ ...
Read more

List All Notice