वर्तमान सन्दर्भमा विव्यसको भुमिका विषयक क्षेत्रीय अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

कार्यक्रम हुने जिल्ला र सहभागी हुने जिल्लाहरु (१३ भदौमा छलफल भए अनुसार प्रस्तावित ) ः

 1. कार्यक्रम हुने जिल्लाः सुनसरी
  सहभागी हुने जिल्लाहरु ः   १. ईलाम
                                      २. झापा
                                      ३. मोरङ
                                      ४. धनकुटा
  जम्मा जिल्लाः                    ५ जिल्ला
  जिम्मेवारीः                        नेपाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघ
 2. कार्यक्रम हुने जिल्लाः रौतहट
  सहभागी हुने जिल्लाहरु ः १. धनुषा
                                    २. सप्तरी
                                    ३. महोत्तरी
                                    ४. मकवानपुर
  जम्मा जिल्लाः                  ५ जिल्ला
  जिम्मेवारीः                      सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल
 3. कार्यक्रम हुने जिल्लाः दोलखा
  सहभागी हुने जिल्लाहरु ः १. ओखलढुङा
                                    २. खोटाङ
                                    ३. रामेछाप
                                    ४. सिन्धुपाल्चोक
                                    ५. काभे्रपलान्चोक
                                    ६. भक्तपुर
  जम्मा जिल्लाः                 ७ जिल्ला
  जिम्मेवारीः                     सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल
 4. कार्यक्रम हुने जिल्लाः काठमाडौं
  सहभागी हुने जिल्लाहरु ः १. ललितपुर
                                    २. नुवाकोट
                                    ३. सिन्धुली
  जम्मा जिल्लाः                 ४ जिल्ला
  जिम्मेवारीः                     नेपाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघ
 5. कार्यक्रम हुने जिल्लाः पर्वत
  सहभागी हुने जिल्लाहरु ः १. कास्की
                                    २. स्याङ््जा
                                    ३. बाग्लुङ
                                    ४. गुल्मी
  जम्मा जिल्लाः                 ५ जिल्ला
  जिम्मेवारीः                     सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल
 6. कार्यक्रम हुने जिल्लाः दाङ
  सहभागी हुने जिल्लाहरु ः १. कैलाली
                                    २. प्युठान
                                    ३. रोल्पा
                                    ४. रुकुम
  जम्मा जिल्लाः                 ५ जिल्ला
  जिम्मेवारीः                     नेपाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघ

नोटः

 • उपरोक्त कार्यक्रमका लागि एउटा  कार्यक्रमका लागिअधिकतम रु १ लाख सम्मको कार्यक्रम बजेट तयार गर्नु होला । सम्पूर्ण कार्यक्रमका लागि जम्मा रकम ६ लाख रहेको यहाँहरुलाई जानकारी गराउँछौँ । जिल्ला र सहभागिताका दुरीका आधारमा धेरथोर हुन सक्ला तर रु छ लाख नबढाइ योजना गर्न सक्नुहने छ ।
 • कार्यक्रममा सहभागी संख्या छलफल भएका  जिल्लाहरुबाट टाढाका जिल्लाबाट कम्तिमा २ जना सहभाग िहुने गरी जम्मा सहभागी कम्तिमा ३५ जना हुने गरी गर्नु हुन ।
 • अन्य थप जिल्लाहरुबाट सहभागिता गराउनु पर्ने भएमा पनि तोकिएको बजेट भित्रबाटै खर्च हुने व्यवस्था गर्न हुन । खर्चका शीर्षक अघिल्लो वर्षका शीर्षक जस्तै राख्न सक्नु हुनेछ ।
 • माथि उल्लेखित विवरण अनुसार कार्यक्रम प्रस्तावना तयार गरी पेश गर्न हुन ।
Comments